PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập phương trình đường tròn
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 6
  • Câu 7
  • Câu 8
  • Câu 9
  • Câu 10
  • Câu 11
  • Câu 12
  • Câu 13
 • Bài tập phương trình elip
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HÌNH HỌC

Phương trình đường thẳng - đường tròn - elip (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 171

Chưa có thông báo nào