PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập phương trình đường tròn
    • Câu 1
    • Câu 2
    • Câu 3
    • Câu 4
    • Câu 5
    • Câu 6
    • Câu 7
    • Câu 8
    • Câu 9
    • Câu 10
    • Câu 11
    • Câu 12
    • Câu 13
  • Bài tập phương trình elip
    • Câu 1
    • Câu 2
    • Câu 3
    • Câu 4
    • Câu 5
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Phương trình đường thẳng - đường tròn - elip (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.265

Chưa có thông báo nào