PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết chung
 • Dạng 1. Xác định tập hợp
 • Dạng 2. Các phép toán về tập hợp
  • Lí thuyết
  • VD1-4
  • VD5
  • VD6
  • VD7, 8
  • VD9
  • VD10
  • VD11
  • VD12
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Bài toán về Tập hợp

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 134

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào