PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết chung
 • Dạng 1. Xác định tập hợp
 • Dạng 2. Các phép toán về tập hợp
  • Lí thuyết
  • VD1-4
  • VD5
  • VD6
  • VD7, 8
  • VD9
  • VD10
  • VD11
  • VD12
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Bài toán về Tập hợp

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.273

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào