PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Hình Oxy
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
 • Hình Oxyz
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
  • VD7
  • VD8
  • VD9
  • VD10
  • VD11
  • VD12
  • VD13
  • VD14
  • VD15
  • VD16
  • VD17
  • VD18
  • VD19
  • VD20
  • VD21
  • VD22
  • VD23
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Tổng hợp các kiến thức cơ bản về hình học Oxy và Oxyz

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 4.070

Chưa có thông báo nào