PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Hình Oxy
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
 • Hình Oxyz
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
  • VD7
  • VD8
  • VD9
  • VD10
  • VD11
  • VD12
  • VD13
  • VD14
  • VD15
  • VD16
  • VD17
  • VD18
  • VD19
  • VD20
  • VD21
  • VD22
  • VD23
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HÌNH HỌC

Tổng hợp các kiến thức cơ bản về hình học Oxy và Oxyz

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 758

Chưa có thông báo nào