PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Ứng dụng tích phân tính diện tích - thể tích (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 167

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào