PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • I. Bài toán thực tế về mũ - logarit
 • 1. Bài toán về lãi suất ngân hàng
  • Lí thuyết + VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
 • 2. Một số bài toán khác
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
 • II. Bài toán thực tế trong nguyên hàm - tích phân
 • 1. Các bài toán về chuyển động
  • Lí thuyết + VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
 • 2. Các bài toán về diện tích - thể tích
  • Lí thuyết + VD1
  • VD2
  • VD3
 • III. Một số bài toán thực tế khác
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Phương pháp xử lí bài toán thực tế (Phần Đại số & Giải tích)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 322

Chưa có thông báo nào