PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Dạng 1. Giới hạn tại 1 điểm
  • VD1
  • VD2
 • Dạng 2. Giới hạn tại vô cực
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • Dạng 3. Giới hạn một bên
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • Dạng 4. Bài toán liên tục
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Giới hạn và các bài toán liên quan

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 201

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào