PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Dạng 1. Giới hạn tại 1 điểm
  • VD1
  • VD2
 • Dạng 2. Giới hạn tại vô cực
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • Dạng 3. Giới hạn một bên
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • Dạng 4. Bài toán liên tục
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Giới hạn và các bài toán liên quan

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.728

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào