PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tìm tập xác định
  • 2. Tính đạo hàm
  • 3. Xét sự biến thiên
  • 4. Cực trị
  • 5. Min-max
  • 6. Rút gọn biểu thức mũ - logarit
  • 7. Tìm nguyên hàm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỘT SỐ KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Phương pháp loại trừ và giải ngược

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 113

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào