PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • 1. Kĩ thuật CALC
  • 2. Kĩ thuật Solve
  • 3. Kĩ thuật min-max
  • 4. Tìm tiệm cận đồ thị hàm số
  • 5. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số bậc 3
  • 6. Nhẩm nghiệm kết hợp Hoocne phân tích đa thức thành nhân tử
  • 7. Phân tích phân thức hữu tỉ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỘT SỐ KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Ứng dụng Casio vào giải toán

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 305

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào