Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Axit
  • Axit (tiếp)
  • Bazơ
  • Hidroxit lưỡng tính
  • Muối
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Sự điện li

Bài 2. Axit – Bazơ - Muối

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 13.581


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết về Axit – Bazơ - Muối và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào