Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp đại số thông thường
  • Các ví dụ
  • Phương pháp bảo toàn e
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS

Bài 3.1. Sơ lược một số phương pháp giải toán thường gặp (Phần 1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 3.302

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học sơ lược một số phương pháp giải toán thường gặp như: phương pháp đại số thông thường, phương pháp bảo toàn electron, ...

Chưa có thông báo nào