Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
  • Dạng 4
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 3. Cacbon – silic

Bài 14. Luyện tập về cacbon và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.529


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài liên quan đến cacbon và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào