Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
  • Dạng 4
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Cacbon – silic

Bài 14. Luyện tập về cacbon và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.543


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài liên quan đến cacbon và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào