Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Vi trí, tính chất
  • Trạng thái tự nhiên và điều chế
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Ni tơ – Photpho

Bài 9. Photpho

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 4.596


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến photpho và giải chi tiết một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào