Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các loại công thức
  • Các pp cơ bản
  • VD1,2,3,4
  • VD5,6,7,8
Bài 16. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ sẽ được mở vào ngày 13/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Đại cương hóa hữu cơ

Bài 16. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 6.589


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào