Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Danh pháp
  • Ví dụ
  • Đồng phân
  • Ví dụ
Bài 18.1 Ankan (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 25/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 18.1 Ankan (Phần 1)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 14.472

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ankan: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất, ...

Chưa có thông báo nào