Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Danh pháp
  • Ví dụ
  • Đồng phân
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 18.1 Ankan (Phần 1)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 20.749

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ankan: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất, ...

Chưa có thông báo nào