Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về các nguyên tố
  • VD: 1,2
  • Nito (N2)
  • Trạng thái tự nhiên (tham khảo)
  • VD:1-5
  • VD: 6-7
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Ni tơ – Photpho

Bài 5. Nitơ

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 9.644

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến nito và giải chi tiết một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào