Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1 - 6
  • VD 7 - 14
Bài 17. 2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2) sẽ được mở vào ngày 21/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Đại cương hóa hữu cơ

Bài 17. 2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.949

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

Chưa có thông báo nào