Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
    • Tính axit mạnh
    • Tính oxi hóa mạnh
  • Điều chế và ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Ni tơ – Photpho

Bài 7. Axit nitric - muối nitrat (Phần 1)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 6.272

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về axit nitric và muối nitrat.

Chưa có thông báo nào