Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Sự điện li của nước
  • pH dung dịch- Chất chỉ thị axit - bazo (tham khảo)
  • VD 1 -4
  • VD 5- 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Sự điện li

Bài 3. pH – Chất chỉ thị axit – bazơ

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 12.671

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học cách xác định pH, axit, bazơ và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào