Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng trùng hợp
  • Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  • Điều chế và ứng dụng, vd1, vd2, vd3 (Clip có nội dung tham khảo)
  • vd4, vd5, vd6, vd7
  • vd8, vd9
  • vd10, vd11
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 19.2. Anken (Phần 2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 8.864


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến anken: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất, ...

Chưa có thông báo nào