Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ: 1 - 3
  • Ví dụ: 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS

Bài 2. Mối quan hệ về tính chất giữa các chất vô cơ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.419

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học mối quan hệ về axit, bazo, muối, oxit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào