Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • I. Phân đạm
    • 1, Đạm nitrat
    • 2, Đạm amoni và ure
  • II. Phân lân
  • III. Phân kali
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Ni tơ – Photpho

Bài 11.1. Phân bón hóa học (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.470


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến phân bón hóa học và giải chi tiết một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào