Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đơn chất (clip có chứa nội dung tham khảo)
  • Hợp chất
  • Công nghiệp Silic (tham khảo)
  • Các dạng bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Cacbon – silic

Bài 13. Silic và hợp chất của silic

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.832


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến silic và hợp chất.

Chưa có thông báo nào