Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đơn chất
  • Hợp chất
  • Công nghiệp Slilic
  • Các dạng bài tập
Bài 13. Silic và hợp chất của silic sẽ được mở vào ngày 28/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 3. Cacbon – silic

Bài 13. Silic và hợp chất của silic

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.699


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến silic và hợp chất.

Chưa có thông báo nào