Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • 1. Khái niệm
 • 2. Các công thức tính số mol
  • Lý thuyết
  • VD 1
  • VD 2, 3
 • 3. Tính theo phương trình phản ứng
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2
Nhấn để bật tiếng

Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS

Bài 1.1. Một số khái niệm và công thức tính cơ bản trong Hóa học (Phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.198

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học về số mol, các công thức tính số mol và tính toán theo phương trình phản ứng.

Chưa có thông báo nào