Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1-5
  • Ví dụ 6-7
  • Ví dụ 8-9
  • Ví dụ 10
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Ancol - Phenol

Bài 27. Ancol và phenol (Phần 3)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.303

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ancol phenol và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào