Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính tan của các chất
  • Ví dụ: 1-2
  • Ví dụ: 3-4
Nhấn để bật tiếng

Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS

Bài 1.3. Một số khái niệm và công thức tính cơ bản trong Hóa học (Phần 3)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.948

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học về số mol, các công thức tính số mol và tính toán theo phương trình phản ứng.

Chưa có thông báo nào