Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm về hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
  • Phân loại
  • Đặc điểm chung
  • Sơ lược về phân tích nguyên tố
  • Các ví dụ
Bài 15. Mở đầu về hóa học hữu cơ sẽ được mở vào ngày 09/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Đại cương hóa hữu cơ

Bài 15. Mở đầu về hóa học hữu cơ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 5.518


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến mở đầu về hóa hữu cơ (khái niệm, phân loại, ...) và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào