Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm về hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
  • Phân loại
  • Đặc điểm chung
  • Sơ lược về phân tích nguyên tố
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 4. Đại cương hóa hữu cơ

Bài 15. Mở đầu về hóa học hữu cơ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 8.779


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến mở đầu về hóa hữu cơ (khái niệm, phân loại, ...) và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào