Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng thế trên nhân thơm
  • Ví dụ
  • Phản ứng cộng
  • Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  • Điều chế và ứng dụng
  • Ví dụ 1-4
  • Ví dụ 5-9
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 23.2 Benzen và đồng đẳng của benzen (Phần 2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 5.839


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về benzen như: khái niệm, đồng phân, danh pháp, ...

Chưa có thông báo nào