Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng thế trên nhân thơm
  • Ví dụ
  • Phản ứng cộng
  • Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  • Điều chế và ứng dụng
  • Ví dụ 1-4
  • Ví dụ 5-9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 23.2 Benzen và đồng đẳng của benzen (Phần 2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 5.838


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về benzen như: khái niệm, đồng phân, danh pháp, ...

Chưa có thông báo nào