Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung, đồng đẳng, đồng phân
  • Danh pháp
  • Tính chất hóa học, khái quát, phản ứng cộng
  • Phản ứng trùng hợp, oxi hóa không hoàn toàn, thế bằng ion
  • Điều chế và ứng dụng (clip có chứa nội dung giảm tải)
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 21. Ankin

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 8.923

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ankin như: khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế ứng dụng ...

Chưa có thông báo nào