Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • I. Đốt cháy các HĐC thuộc các dãy đđ khác nhau
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
 • II. Bài tập về phản ứng cộng và hiđrocacbon không no
  • Lý thuyết
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 22.1. Luyện tập hiđrocacbon mạch hở (Phần 1)

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 9.250


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài tập liên quan đến hiđrocacbon mạch hở như: đốt cháy, ...

Chưa có thông báo nào