Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ: 5, 6
  • Ví dụ: 7, 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 22.2. Luyện tập hiđrocacbon mạch hở (Phần 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 4.746


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài tập liên quan đến hiđrocacbon mạch hở như: phản ứng cộng, ...

Chưa có thông báo nào