Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ: 5, 6
  • Ví dụ: 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 22.2. Luyện tập hiđrocacbon mạch hở (Phần 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 4.752


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài tập liên quan đến hiđrocacbon mạch hở như: phản ứng cộng, ...

Chưa có thông báo nào