Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán khử oxit kim loại bằng CO
  • Lí thuyết
  • VD 1
  • VD 2, 3
 • Bài toán cho từ từ CO2 vào dung dịch OH
  • Lí thuyết
  • VD 1
  • VD 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Cacbon – silic

Bài 14. Luyện tập về cacbon và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.813


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài liên quan đến cacbon và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào