Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • II. Tính chất hóa học
    • 1, Phản ứng thế
    • 2, Phản ứng tách
    • 3, Pư oxi hóa không hoàn toàn
  • III. Điều chế và ứng dụng (clip có chứa nội dung tham khảo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 18.2 Ankan (Phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 10.042

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ankan: tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng ...
Lưu ý: Phần tính chất vật lý của ankan khá cơ bản nên các em chủ động tham khảo thêm SGK.

Chưa có thông báo nào