Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • I. Khái niệm chung
  • Định nghĩa, phân loại
  • Danh pháp
  • Tính chất vật lí
 • II. Đồng đẳng, đồng phân
 • III. Tính chất hóa học
  • Tính axit (tham khảo)
  • P/ứ tạo dẫn xuất của axit cacboxylic
  • Các p/ứ của gốc HDC
 • III. Điều chế
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Andehit – Axit cacboxylic

Bài 29.1. Axit cacboxylic (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 3.518


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến axit cacboxylic và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào