Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2, 3, 4
  • VD 5, 6, 7, 8
  • VD 9. 10, 11, 12
  • VD 13, 14, 15, 16
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 7. Andehit – Axit cacboxylic

Bài 29.2. Axit cacboxylic (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.007

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến axit cacboxylic và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào