Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2, 3, 4
  • VD 5, 6, 7, 8
  • VD 9. 10, 11, 12
  • VD 13, 14, 15, 16
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Andehit – Axit cacboxylic

Bài 29.2. Axit cacboxylic (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.018

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến axit cacboxylic và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào