Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • IV.Một số loại pb hóa học khác
  • VD 1 - 7
  • VD 8 -11
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Ni tơ – Photpho

Bài 11.2. Phân bón hóa học (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.542

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến phân bón hóa học và giải chi tiết một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào