Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ : 1 - 5
  • Ví dụ: 6 - 10
  • Ví dụ: 11 -12
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Hidrocacbon

Bài 18.3 Ankan (Phần 3)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 9.632

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ankan: tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng ...

Chưa có thông báo nào