Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • I. Ancol
  • Định nghĩa, phân loại
  • Danh pháp, tính chất vật lí và liên kết hidro
  • Đồng đẳng đồng phân
  • Phản ứng thế hiđro linh động
  • Các ví dụ
  • Phản ứng với axit vô cơ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6. Ancol - Phenol

Bài 25. Ancol và phenol (Phần 1)

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 12.108


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ancol và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào