Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Công thức cấu tạo của HCHC
  • Thuyết cấu tạo hóa học
  • Đồng đẳng - Đồng phân
  • Liên kết hóa học trong HCHC
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 4. Đại cương hóa hữu cơ

Bài 17. 1. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 7.765


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

Chưa có thông báo nào