Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • I. Khái niệm chung
  • II. Đồng đẳng, đồng phân
  • III. Tính chất hóa học
    • 1. Tính oxi hóa
    • 2. Tính khử
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Andehit – Axit cacboxylic

Bài 28.1. Anđehit (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 5.422


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến anđehit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào