Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • I. Khái niệm chung
  • II. Đồng đẳng, đồng phân
  • III. Tính chất hóa học
    • 1. Tính oxi hóa
    • 2. Tính khử
Bài 28.1. Anđehit (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 20/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 7. Andehit – Axit cacboxylic

Bài 28.1. Anđehit (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 3.824


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến anđehit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào