Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • I. Khái niệm chung
  • II. Đồng đẳng, đồng phân
  • III. Tính chất hóa học
    • 1. Tính oxi hóa
    • 2. Tính khử
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 7. Andehit – Axit cacboxylic

Bài 28.1. Anđehit (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 5.420


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến anđehit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào