Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Aminiac
    • Lí thuyết (tham khảo)
    • Lí thuyết (tiếp) (tham khảo)
  • Muối Amoni
  • VD 1 - 5
  • VD 6 - 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 2. Ni tơ – Photpho

Bài 6. Amoniac và muối amoni

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 8.393


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến amoniac-muối amoni và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào