Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1, Bài tập về sự chuyển hóa nhóm chức
    • VD 1, 2
    • VD 3, 4
    • VD 5, 6
  • 2, BT đốt cháy hh các chất hữu cơ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Andehit – Axit cacboxylic

Bài 30. Luyện tập về Ancol, Andehit - Axit cacboxylic

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 2.317

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập và dạng bài liên quan đến ancol, anđehit và axit cacboxylic.

Chưa có thông báo nào