Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo
  • Tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Muối photphat
  • VD 1 - 7
  • VD 8, 9
  • VD 10, 11
Bài 10. Axit photphoric và muối photphat sẽ được mở vào ngày 12/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 2. Ni tơ – Photpho

Bài 10. Axit photphoric và muối photphat

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 2.935


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến Axit photphoric và muối photphat và giải chi tiết một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào