Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Cacbon
  • Các dạng và tính chất hóa học ( clip có chứa nội dung tham khảo)
  • Ứng dụng (tham khảo)
 • Các hợp chất của Cacbon
  • Cacbon monooxit
  • Cacbondioxit
  • H2CO3 và muối cacbonat
 • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 3. Cacbon – silic

Bài 12. Cacbon và hợp chất

Độ dài: 84 phút - Số lượt học 6.023

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến cacbon và hợp chất.

Chưa có thông báo nào