Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

Nhấn để bật tiếng
X

1. Lý thuyết este - lipit

Bài 1: Lý thuyết trọng tâm cô đọng của ESTE - LIPIT (phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 16.755

Lưu ý:

Trong clip 4, cần sửa lại danh pháp của chất ở trên bảng như sau:

Chưa có thông báo nào