Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • B) AMINO AXIT
 • 1) Phân loại, danh pháp, tính chất vật lý
 • 2) Tính chất hóa học
  • a) Môi trường của dung dịch amino axit
  • b) Phản ứng este hóa, phản ứng cháy, phản ứng trùng ngưng
 • C) PEPTIT - PROTEIN
  • 1) Danh pháp, tính chất vật lý
  • b) Tính chất hóa học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Lý thuyết về amin, amino axit, peptit

Bài 2. Lý thuyết trọng tâm cô đọng AMINO AXIT + PEPTIT + PROTEIN

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 4.046

Lưu ý:

Trong clip "Môi trường của dung dịch amino axit", khoảng 7ph:48s, cần sửa lại nội dung ở trên bảng như ảnh dưới

Chưa có thông báo nào