Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • vd1, vd2
  • vd3, vd4
  • vd5, vd6
  • vd7, vd8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Dạng bài polime

Dạng bài polime

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.337

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học dạng bài polime và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào