Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • A.Đơn chất
    • I. Tính chất vật lí
    • II. Tính chất hóa học
  • B. Hợp chất của Canxi
  • C. Nước cứng
Nhấn để bật tiếng
X

2. Kim loại kiềm thổ và hợp chất

Bài 1. Lý thuyết về kim loại kiềm thổ và hợp chất

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2.130

Chưa có thông báo nào