Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ
    • VD 1-7
    • VD 8-14
    • VD 15-17
Nhấn để bật tiếng
X

1. Lý thuyết về polime

Bài 2. Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết POLYME (phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.266

Lưu ý:

Chưa có thông báo nào