Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán về nhôm và dung dịch axit
  • Phương pháp
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 4 (tiếp)
 • Bài tập về phản ứng nhôm và dung dịch muối
  • Phương pháp
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

3. Nhôm và hợp chất

Bài 2. Dạng bài về nhôm và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.525

Chưa có thông báo nào