Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

3. Dạng bài tập tính toán este - lipit

Bài 2. Dạng bài đốt cháy

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 5.953

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập về phản ứng đốt cháy este.

Chưa có thông báo nào